Če bi Evropska unija svoja prizadevanja za izboljšanje enakosti spolov podvojila, bi s tem bilo ustvarjenih več delovnih mest, BDP na prebivalca bi se znatno povišal in družba bi se bila sposobna prilagoditi na izzive, povezane s staranjem prebivalstva. To so poglavitni izsledki raziskave Evropskega inštituta za enakost spolov, ki je bila izdana ob svetovnem dnevu žensk, 8. marca 2017. 

Cilj raziskave je bil oceniti širše socialno-ekonomske učinke zmanjševanja plačnih vrzeli kot rezultat implementacije ukrepov za spodbujanje enakosti spolov. Študija se osredotoča na tri področja, ki imajo največji potencial za izboljšanje, in sicer spodbujanje žensk za izobraževanje na področjih znanosti, tehnologije, strojništva in matematike; večja aktivna participacija žensk na trgu delovne sile in zmanjševanje plačnih vrzeli. Komisarka Vera Jourova je poudarila, da je »enakost med ženskami in moškimi ena od temeljnih vrednot Evropske unije, ki pa prinaša pozitivne učinke tudi na področju številk v gospodarstvu.« 

Raziskava je pokazala, da ima enakost spolov pozitivne učinke za gospodarstvo in ne sme biti zanemarjena, če želi Evropska unija doseči trajnostno in inkluzivno rast. Dokazi potrjujejo, da lahko izboljšave na področju enakosti spolov doprinesejo h generiranju 10,5 milijona novih delovnih mestodo leta 2050, stopnja zaposlenosti v Evropski uniji pa bi s tem dosegla kar 80 %. To bi seveda pozitivno vplivalo tudi na BDP na prebivalca, ki bi se ob takšnem trendu do leta 2050 povišal za 10 %. Največ lahko pridobijo tiste članice Evropske unije, katerih zakonodaja na področju enakosti spolov trenutno še bolj šepa.  

Ukrepi za izboljšanje enakosti spolov lahko doprinesejo tudi k naslavljanju demografskih izzivov, s katerimi se sooča Evropska unija. Na podlagi preteklih raziskav je bilo namreč ugotovljeno, da je enakost spolov povezana z višjo stopnjo plodnosti, ki lahko vodi k večji populaciji in dolgoročno poveča obseg delovne sile. To je dandanes izjemnega pomena, saj napovedi načeloma kažejo na dvig števila starejših oseb, ki več niso del trga dela. 

Do celotne raziskave v angleškem jeziku je mogoče dostopati na tej povezavi.


Povzeto po: EIGE Europa