Islamic Law and Women

It may seem that Islam, as a religion, is unjust to women; however, the reason may lie somewhere else. Women in virtually all societies have historically been considered naturally inferior to men, both physically and intellectually. In addition, traditions and laws are deeply rooted in patriarchy and so unequal treatment of women under Islamic Law may not (or is not) historically anomalous.”   Law, legal systems, equity, etc. were always an important issue regarding the…

Beri dalje

Ženske za mir in varnost

    V času, ko smo priča mnogim notranjim in mednarodnim oboroženim konfliktom, se pogosto sprašujemo kako izboljšati varnost v družbi, kako učinkoviteje reševati konflikte in nenazadnje, kako doseči dolgotrajni mir. Vse več podatkov priča o tem, da je mir bolj verjeten v družbah, v katerih je stopnja vključenosti žensk višja in kjer ženske vplivajo na odločanje.   Tekom zadnjega desetletja se je število oboroženih spopadov povečevalo, pojavile so se nove oblike konfliktov, tarče vojskujočih…

Beri dalje

(Ne)enakost spolov na najvišjih delovnih mestih v gospodarstvu

  Začnimo s statističnimi dejstvi. “V letu 2016 je bilo v Sloveniji 817.000 delovno aktivnih prebivalcev, od tega je bilo 370.000 ali 45 % žensk. 275.000 delovno aktivnih prebivalcev Slovenije je imelo terciarno izobrazbo, od tega 59 % žensk. Višje- in visokošolsko izobražene ženske so za svoje delo prejele mesečno povprečno 2.146 EUR bruto, kar je bilo 450 EUR manj, kot so prejeli moški z enako izobrazbo. Revščina grozi v Sloveniji več ženskam kot moškim. Stopnja tveganja…

Beri dalje

Publikacija Enakost spolov na slovenskem političnem parketu

    Na Inštitutu za proučevanje enakosti spolov se zavedamo, da je enakost spolov v politii nujna in temeljna podlaga za delovanje demokracije kot takšne: le z raznolikimi predstavniki in predstavnicami lahko zagotovimo učinkovito sprejemanje odločitev v imenu vsakega posameznega segmenta družbe. Zato smo na Inštitutu predvolilni čas posvetili pisanju neodvisne publikacije z željo, da se enakosti spolov končno prične namenjati več prostora na političnem parketu.   Iz uvodnika: “Raziskava o enakosti spolov v politiki Enakost…

Beri dalje