Inštitut za proučevanje enakost spolov vsako leto v svoj programski načrt vključi tiste projekte, ki so prepoznani kot najbolj učinkoviti za kvalitetno doseganje čim večjega števila mladih, so vključujoči ter temeljijo na sodelovanju z raznolikimi partnerji.