Leto 2018 je bilo v Sloveniji volilno leto. IPES želi državljanom in državljankam ponuditi razumljiv in celosten pregled dogajanja na področju enakosti spolov v predvolilnem boju, hkrati pa stopiti še korak dlje ter spremljati predvolilne obljube kandidirajočih tudi tekom njihovega mandata.

 

Na podlagi izkušenj iz leta 2017, ko so se odvijale predsedniške volitve na katerih so prvič nastopile nekatere novoustanovljene stranke, gre sklepati, da bo tudi letošnje leto zaznamovano s številnimi seksističnimi in nestrpnimi javnimi diskurzi ter praksami, ki so v nasprotju z osnovnimi človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami. IPES bo na takšne izjave in nestrpnost v javnem diskurzu opozarjal z objavo seksističnih izjav na spletni strani, družbenih omrežjih, pa tudi s komentiranjem na spremljanje soočenj.

 

Državnozborske volitve rezultirajo v novi vladi in novih političnih in zakonodajnih usmeritvah. Zato bomo v okviru IPES aktivno opozarjali na pomen udeležbe na volitvah ter izvedli manjšo promocijsko kampanjo o slednji, ciljano predvsem na ženske in mlade ljudi – intenzivno bomo zastopali pomen volitev in oddaje glasu na družbenih omrežjih (Facebook, Twitter) in pa se posvetili predstavitvi dejstev pred volitvami.

 

Programi političnih strank variirajo tudi po svoji vsebinskosti. Zanimalo nas bo, do kolikšne mere bodo posegali na področje spola, enakosti spolov, osnovnih človekovih pravic, pravic žensk, seksualnih in reproduktivnih pravic, družine in načrtovanja družine. Naš cilj je zato analizirati volilne programe političnih strank in objaviti rezultate analize prisotnosti oziroma odsotnosti tematike spolov v programih.

 

Izvedeni bodo tudi poglobljeni intervjuji z vsemi kandidirajočimi, in sicer o njihovem pojmovanju enakosti spolov in pa o usmeritvah in trendih na tem področju, ki jih nameravajo, v primeru da so izvoljeni, zasledovati tekom mandatnega obdobja. Intervjuji bodo služili tudi kot nekakšne politične zaveze, na podlagi katerih se bo preverjalo izvajanje zastavljenih programov na področju enakosti spolov.

 

Analizirati želimo tudi same rezultate izida volitev 2018: volitve so namreč obenem tako pokazatelj kot tudi začetni indic vključenosti žensk v procese odločanja, zato bomo spremljali, kako bodo ženske rangirale na volilnih listah in po volilnih okrajih.

 


Inštitut za proučevanje enakosti spolov bo podrobno spremljal predvolilno kampanjo in vse kandidatke in kandidate v javnem prostoru. Naš cilj je skozi celostno analizo:

1. Opozarjati na seksistične izjave, nestrpnost v javnem diskurzu.
2. Preveriti prisotnosti oziroma odsotnosti tematike spolov v programih kandidirajočih na parlamentarnih volitvah ter spremljati predvolilne obljube kandidirajočih strank.
3. Pripraviti končne rezultate glede izvajanja zastavljenih programov, ciljev in obljub na področju enakosti spolov tekom mandata.