Podpis Istanbulske konvencije (Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima) 13. junija 2017 s strani evropske komisarke Vere Jourove predstavlja izredno pomemben korak pri vzpostavljanju prvega pravno zavezujočega mehanizma za boj proti nasilju nad ženskami.  

Nasilje nad ženskami je zakoreninjeno v neenaki razporeditvi moči v odnosih med ženskami in moškimi in je eden izmed močnejših izrazov neenakosti spolov. Odprava slednjega vključuje naslavljanje te razporeditve skozi mnoge prizme življenja posameznic – ekonomsko, socialno in politično. Istanbulska konvencija k problematiki pristopa celostno 

Slovenija je Istanbulsko konvencijo podpisala med prvimi, in sicer že 8. septembra 2011, ratificirala nato šele 5. februarja 2015. Osnovni cilj konvencije je ustvariti Evropo brez nasilja nad ženskami in nasilja v družini. Slednja je tako izhodišče za ukrepe, ki nasilje nad ženskami pravno in dejansko umeščajo v širši okvir boja proti diskriminaciji žensk in doseganja enakosti spolov. Države pogodbenice obvezuje k celostnemu pristopu obravnave nasilja nad ženskami in deklicami, vključno z nasiljem v družini, ki vključuje preprečevanje nasilja, zaščito in podporo žrtev, pregon storilcev in celovito ter koordinirano ukrepanje (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti). 

Istanbulska konvencija v slovenskem jeziku je dostopna na tej povezavi.


Povzeto poEIGE Europa