Letno srečanje pomembnih predstavnikov in deležnikov iz območja Evropske unije na temo temeljnih pravic, je v letu 2017 potekalo med 20. in 21. novembrom v Bruslju. Njegov namen je izboljšanje vzajemnega sodelovanja in večje politične angažiranosti za spodbujanje in zaščito temeljnih pravic v Evropski uniji. Problemsko se je tokrat osredotočalo na vedno bolj perečo tematiko pravic žensk v turbulentnih časih 21. stoletja.  

Širok spekter tem diskusije je vključeval prisotnost in normalizacijo sovražnosti do žensk v družbi in povezave slednjih s temeljnimi človekovimi pravicami in pravicami žensk v vseh sferah življenja. Naslovljene so bile tudi poglavitne ovire za doseganje enakosti spolov na področjih ekonomskega opolnomočenja žensk in politične participacije, mednarodno gibanje žensk in spreminjajoč se prostor za delovanje civilne družbe, nasilje nad ženskami in povezave z drugimi oblikami nasilja v družbi, populizem in ekstremistična gibanja v odnosu do pravic žensk, spolno obarvan sovražni govor, rasizem in druge oblike diskriminacije.  

Posnetke živega prenosa konference je mogoče najti na tej povezavi. 

 


Povzeto poEC Europa