»Spolno in reproduktivno zdravje in pravice žensk so človekove pravice. Žal se ženske v Evropi še zmeraj srečujejo z zanikanjem ali omejevanjem slednjih, kar večinoma rezultira iz zakonov, politik ali praks, ki ultimativno reflektirajo družbeno stanje v kontekstu neenakosti spolov in spolnih stereotipov. Države morajo prepoznati in nasloviti te kršitve in se zavezati k reševanju slednjih, saj gre za enega izmed ključnih področij življenja vsake posameznice«, je povedal Komisar Sveta Evrope za človekove pravice Nils Muižnieks med objavo poročila na dotično temo. 

V dokumentu je predstavljen pregled zavez držav v sklopu evropskega in mednarodnega prava človekovih pravic na področju reproduktivnega zdravja in pravic žensk. Prav tako navaja primere pomanjkljivosti, ki jih države Evropske unije morajo nasloviti, še posebej ko se te vežejo na pravico do življenja, zdravja, zasebnosti, nediskriminacije in prepoved mučenja in drugega nečloveškega obravnavanja.  

Komisar opredeli kar 54 priporočil. Nekatera izmed slednjih so: 

  • obnova političnih zavez in zaščita pred nazadovanjem ukrepov, ki zagotavljajo reproduktivno zdravje in pravice žensk; 
  • vzpostavitev zdravstvenih sistemov, ki bodo vzdrževali in izboljševali stopnjo reproduktivnega zdravja in pravic žensk; 
  • zagotovitev obširne in poglobljene spolne vzgoje; 
  • zagotavljane cenovne dostopnosti, razpoložljivosti in dostopnosti do modernih sredstev kontracepcije; 
  • zagotovitev dostopa do varnega in zakonitega splava vsem ženskam; 
  • zagotovitev, da zavrnitve s strani zdravstvenih delavcev na podlagi ugovora vesti ali verskih prepričanj ne ogrožajo dostopa žensk do spolnega in reproduktivnega zdravja žensk; 
  • zagotavljanje dostop do kvalitetnega materinskega zdravja vseh žensk; 
  • izkoreninjenje prisilnih praks in informiranje žensk o pomenu privolitve v spolni odnos; 
  • zagotovitev učinkovitih pravnih sredstev za vse ženske, ki so jim bile kršene njihove spolne ali reproduktivne pravice; 
  • odprava diskriminacije v zakonih, politikah in praksah in zagotavljanje enakosti za vse ženske pri uživanju spolnih in reproduktivnih pravic. 

Komisar Muižnikes je še podaril, da »spolne in reproduktivne pravice ščitijo nekatere najbolj intimne aspekte naših življenj. Zagotavljanje teh pravic za ženske je bistvenega pomena pri prizadevanjih za pravice žensk in enakost spolov. Glede na ponovno prisotne trende, ki želijo povzročiti nazadovanje družbe in varovalk, ki jih je slednja ustvarila na tem področju, je še toliko bolj pomembno, da mednarodna skupnost ostane predana že izbojevanim pravicam«.