Vlada Republike Hrvaške je na današnjem zasedanju Sabora enoglasno sprejela Istanbulsko konvencijo – Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima, ki so jo za tem poslali v nadaljnji postopek. Istanbulska konvencija je prvi in najobsežnejši mednarodni pravni instrument, ki celovito določa obveznosti pogodbenic za preprečevanje nasilja nad ženskami, vključno z nasiljem v družini. Konvencija za zaščito žensk se bo tako kmalu znašla pred hrvaškimi poslanci, ki naj bi odločali o njeni končni ratifikaciji.

 

Hrvaški premier Andrej Plenković je na zasedanju Sabora govoril o Istanbulski konvenciji ter vsem zastopnicam in zastopnikom dal možnost, da povedo, zakaj Istanbulsko konvencijo podpirajo. Plenković je tudi dejal, da ratifikacija ni plod pritiskov družbe, temveč volja njegove vlade. Premier je prav tako povedal, da se mu zdi pomembno, da se javnost zaveda dejstev: Konvencija je že sprejeta s strani Sveta Evrope ter da so pri pisanju Istanbulske konvencije sodelovali tudi hrvaški strokovnjaki.

 

Konvencija je bila s hrvaške strani podpisana že januarja 2013 vendar bila nikoli ratificirana. Hrvaški premier se je dotaknil tudi problema financ ter potrdil, da za njeno uvedbo Hrvaška ne bo potrebovala dodatnih sredstev. Danes so bili predstavljeni tudi rezultati ankete, ki jo je naročila vlada Republike Hrvaške. Ti kažejo, da 34,1 odstotkov anketirancev podpira Konvencijo v celoti, 34,1 odstotkov večinoma podpira, 21,5 odstotkov anketirancev pa Konvencije ne podpira.

 

Istanbulska konvencija je bila sprejeta leta 2011 v Istanbulu – Turčija je ena od prvih držav, ki so jo podpisale. Na Hrvaškem je bila Istanbulska konvencija podpisana v času mandata SDP-ove vlade, vendar še vedno ni potrjena v parlamentu, kar pa lahko pričakujemo v prihodnjem obdobju. 

 

Slovenija je Istanbulsko konvencijo ratificirala leta 2015.

 

 


Povzeto po: Vlašić, Tatjana. 2018. I to se dogodilo: Vlada je upravo usvojila Istanbulsku konvenciju. Dostopno tukaj.