Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije skupaj s partnerji vabi na dogodek ozaveščanja javnosti o enakosti spolov z naslovom “Njen svet je naš svet”, ki bo potekal 25. maja 2018 med 9. in 18. uro na Glavnem trgu v Mariboru. Od 11. maja poteka tudi kampanja ozaveščanja o enakosti spolov na družbenih omrežjih.

 

V državah članicah Evropske unije bo 25. maja organiziran dogodek, katerega glavni cilj je (predvsem) seznaniti mlade z delom EU in držav članic na področju enakosti spolov v državah v razvoju. Dogodek z naslovom “Njen svet je naš svet”, bo potekal v Bratislavi, Bruslju, Budimpešti, Lizboni, Rimu in Talinu ter tudi na Glavnem trgu v Mariboru. Na družbenih omrežjih pa dodatno še v 12 državah Evropske unije. Dogodek “Njen svet je naš svet” bo potekal med 9. in 18. uro v paviljonu na Glavnem trgu v Mariboru. Sočasno preko spleta in družbenih omrežij poteka tudi kampanja ozaveščanja – objave ministrstva in partnerjev lahko najdete pod ključnikom #HerWorldOurWorld.

 

Udeleženci bodo lahko spoznali, kakšno je stanje na področju doseganja enakosti spolov v Sloveniji, Evropski uniji in drugih državah sveta. Preko interaktivnih predstavitev bodo lahko spoznali primere dobrih praks enakosti spolov, zanimive podatke in ukrepe, prav tako pa se bodo lahko pogovorili s prostovoljci – strokovnjaki s področja enakosti spolov pri nas, ki bodo ponudili še dodatne informacije. Dogodka se bo udeležila Simona Kustec, prva predsednica Kluba parlamentark ter predvidoma dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor in še nekateri ambasadorji slovenske kampanje #OnZanjo, ki poteka pod taktirko Inštituta za proučevanje enakosti spolov.

 

Zagotavljanje enakosti spolov po vsem svetu je ključnega pomena za izgradnjo varnega in svobodnega sveta, ki omogoča dostojno življenje vsem. Kljub napredku, ki je bil dosežen v zadnjih 20 letih, študije Združenih narodov jasno kažejo, da je stopnja doseganja enakosti spolov neenakomerna po regijah in znotraj držav, v nekaterih državah pa še na zelo nizki ravni. Odpravljanje ovir za zagotavljanje enakih možnosti za ženske in deklice po vsem svetu, odpravljanje vseh oblik diskriminacije in nasilja nad njimi bo koristilo vsem. Enakost spolov je eden od 17 ciljev trajnostnega razvoja v okviru Agende za trajnostni razvoj do leta 2030 in temeljna evropska vrednota. Zagotoviti želimo, da ženske in deklice po vsem svetu v celoti sodelujejo v vseh dimenzijah družbe – politični, družbeni in gospodarski. Brez njih ne bo mogoče doseči trajnostnega razvoja za vse.

 

Dogodek poteka pod okriljem Evropske komisije. Nacionalni koordinator dogodka je Ministrstvo za zunanje zadeve. Pokrovitelj dogodka je Mestna občina Maribor. Pri organizaciji dogodka sodelujejo tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS, Zagovornik načela enakosti RS, Inštitut za proučevanje enakosti spolov IPES, Urad Vlade RS za komuniciranje in SLOGA platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč.

 

Dogodek “Njen svet je naš svet” je del Tedna vseživljenjskega učenja, in sicer v sklopu globalnega učenja. Teden vseživljenjskega učenja je najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji, ki ga koordinira Andragoški center Slovenije v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi, pa tudi onkraj naših meja. Z njim opozarjajo na vseprisotnost in pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema. Letos bo potekal od 11. do 20. maja 2018 (razširjeni termin od 11. maja do 30. junija).

 

“Njen svet je naš svet” je prav tako aktivnost v sklopu Evropskega tedna trajnostnega razvoja, vseevropske pobude za spodbujanje in prepoznavanje dejavnosti, projektov in dogodkov, ki spodbujajo trajnostni razvoj. Letošnji Evropski teden trajnostnega razvoja, ki bo potekal od 30. maja do 5. junija (razširjeni termin pa od 23. maja do 12. junija), je namenjen tudi ozaveščanju o Agendi za trajnostni razvoj do leta 2030.

 

KLJUČNA SPOROČILA DOGODKA

1. PREPRIČANJA
Človekove pravice so splošne. Ne poznajo meja.
In enakost spolov je v samem jedru človekovih pravic.
Ne moremo ustvarjati sveta varnosti, svobode in blaginje, če nas polovica ostaja ob strani.

 

2. NAPREDEK JE VIDEN
Veliko je bilo že narejenega, celo v najrevnejših državah na svetu se je v zadnjih 20 letih:
– število deklic v šolah podvojilo, da je zdaj skoraj enako številu dečkov;
– umrljivost porodnic skoraj prepolovila.

 

Skoraj vse države zdaj enakost in nediskriminacijo zagotavljajo s svojimi ustavami.
Ruanda ima najvišji delež poslank na svetu (64 %).

 

Krepitev vloge žensk in deklic ni le edina pravilna, temveč tudi pametna odločitev:
– vsako dodatno leto šolanja deklicam dolgoročno poveča dohodek za 20 %;
– vsak evro, vložen v ustvarjanje delovnih mest za ženske, jih povrne sedem.

 

3. VELIKO BO TREBA ŠE NAREDITI
Dve tretjini odraslih na svetu, ki ne znajo brati in pisati, je žensk – toliko, kolikor je vseh prebivalcev EU skupaj!

 

Ženske zaslužijo 23 % manj od moških za delo enake vrednosti, kar vpliva na vse države, skupnosti in generacije.

 

Med vsemi poslanci na svetu je manj kot četrtina žensk.
Ženske vodijo le 6 % svetovnih vlad in 4 % največjih svetovnih korporacij.

 

Več kot tretjina žensk bo vsaj enkrat v življenju žrtev telesnega ali spolnega nasilja.
– Vsaj sedem od desetih žrtev trgovine z ljudmi so ženske ali deklice.
– In več kot 200 milijonov žensk je prestalo pohabljanje spolnih organov.

 

Več kot 250 milijonov žensk, ki danes živijo po svetu, se je poročilo pred 15. rojstnim dnem.

 

4. POZIV K UKREPANJU
Skoraj vse države so se zavezale, da bodo dosegle enakost spolov do leta 2030.

 

Evropa vodi globalna prizadevanja za ustvarjanje prihodnosti miru in blaginje za vse nas, zato želi z naložbami po vsem svetu:
– poskrbeti, da deklice ostanejo v šoli,
– ustvarjati delovna mesta za ženske,
– odpraviti diskriminacijo in vse oblike nasilja nad ženskami in deklicami.

 

Slovenija:
Vsako leto za študij v Sloveniji pridobi štipendijo 100 deklet iz partnerskih držav.
Več kot polovica projektov slovenskega razvojnega sodelovanja je namenjena krepitvi vloge žensk, predvsem na Zahodnem Balkanu in v Afriki.

 

 

Njen svet je naš svet. Naj postane tudi tvoj.