V soboto, 8. junija, je Športno društvo Špička za svoje članice organiziralo karierni zajtrk. V sklopu slednjega je društvo želelo svojemu kolektivu, ki ga sestavljaj mlada dekleta, bolj podrobno predstaviti tematiko enakosti spolov pri zaposlovanju in na delovnem mestu. Programska direktorica Kaja Primorac je zato v prvem delu kariernega zajtrka izvedla interaktivno delavnico, v okviru projekta Bridge 47 v sklopu Tedna vseživljenjskega učenja (TVU), katerega nosilka je SLOGA, platforma NVO za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, z osrednjo tematiko povezano s prav tem – tekom slednje se je z udeleženkami namreč sprehodila skozi zakonodajne in druge neformalne ukrepe za zagotavljanje enakosti spolov v delovnem okolju.

 

Delavnica se je pričela z aktivnostjo, ki je udeleženke spodbudila k razmisleku o spolnih stereotipih in družbeno pripisanih spolnih vlogah ter njihovega vpliva na življenja moških in žensk pri nas in po svetu. Iz tega so morale izluščiti tiste, za katere menijo, da najbolj celostno so-oblikujejo (karierno) pot ženske. V nadaljevanju je bil razdelan cilj trajnostnega razvoja, ki naslavlja enakost spolov, njegova daljnosežnost pa aplicirana na Slovenijo. Temu je sledil pregled slovenske nacionalne (in evropske) zakonodaje, ki tvori sklop človekovih pravic, uvrščajočih se v sveženj pravic, ki spodbujajo enakost spolov pri zaposlovanju in na delovnem mestu. Velik poudarek delavnice je bil v orisu možnosti za usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja, kjer je bilo govora tudi o aktivnem očetovstvu in usklajevanje obveznosti s širšo družino.

 

Interaktivni delavnici, ki jo je torej izvedel IPES, pa je v sklopu kariernega zajtrka sledil še pogovor s starejšima članicama Športnega društva Špička, ki se je osredotočal tako na njune osebne izkušnje kakor tudi na njuno poklicno znanje z vidika kadrovskega menedžmenta. 

 

Za sodelovanje se zahvaljujemo SLOGI, platformi NVO za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč ter članicam Športnega društva Špička.