VZDUŠJE V INTIMNO-PARTNERSKIH ODNOSIH IN DRUŽINAH V ČASU KARANTENE IN NEGOTOVOSTI

 

Na Inštitutu za proučevanje enakosti spolov (IPES) že vse od začetka epidemije koronavirusa pri nas budno spremljamo različne posledice, ki jih zdravstvena in družbeno-gospodarska kriza prinaša, pri čemer se zavedamo posebno težkega položaja v katerem so se v teh tednih znašle (predvsem) ženske.

 

S spodnjo anketo, ki je pred vami želimo pridobiti boljši vpogled v dejansko vzdušje, ki ga negotovosti okoli novonastale situacije povzročajo in tudi vpogled v prevladujoče partnerske ter družinske dinamike tega obdobja. V oblikovanju spletnega vprašalnika smo videli priložnost, da na ta način, v skladu z našim temeljnim poslanstvom, ki je lotevanje preizpraševanja najrazličnejših oblik spolne neenakosti, pri čemer upoštevamo tako širši družbeno-politični kontekst nastanka neenakosti, kot posledice življenja neenakosti za posameznice, posameznike in družbo kot celoto. Menimo, da nam bodo izsledki pokazali na pomembne družbene stereotipe, predstave in vzorce, ki so nam preko družbeno pripisanih spolnih vlog, določali tudi mnoge omejitve in podreditve v obdobju korona krize. 

 

Vljudno vas vabimo k reševanju ankete, ki je dostopna na povezavi: https://www.1ka.si/a/277457

 

S ključnimi izsledki ankete in interpretacijo rezultatov vas bomo seznalili v bližnji prihodnosti, zato spremljajte naše delo še naprej.