HE FOR SHE – Slovenija

 

Kaj je HeForShe?

HeForShe je solidarnostno gibanje za globalno spremembo in hkrati vizija za napredek enakosti spolov na vseh področjih življenja. Agencija Združenih narodov za ženske je leta 2014 gibanje ustvarila, da bi zagotovila:

• sistematičen in privlačen pristop k ozaveščanju o enakosti spolov;
• platformo, v katero se lahko katerikoli posameznik na svetu kadarkoli vključi in postane pomemben nosilec spremembe za doseganje enakosti spolov.

Gibanje je posebno, saj prvič združuje polovico človeštva v podporo drugi polovici človeštva – v korist vseh.

HeForShe temelji na ideji, da je enakost med spoloma vprašanje, ki zadeva in na različne načine prizadene prav vse ljudi – vsak je lahko družbeno, ekonomsko in politično omejen ali prikrajšan na podlagi spola.

HeForShe se tako zavzema za opolnomočenje vseh. Enakost spolov je namreč pomembno vprašanje tudi za moške. S strogim kategoriziranjem moškega vedenja, družba na le te pritiska ter jih omejuje. Z besedami HeForShe ambasadorke Emme Watson: »Če moškim za dokazovanje svoje moškosti ne bo več potrebno biti tisti, ki nadzirajo – ženske ne bodo več nadzorovane. Ko se bodo moški osvobodili, se bo posledično spremenila tudi situacija žensk.«

Zato želi v gibanje za enakost spolov, v preteklosti zasnovano kot »boj žensk za ženske«, aktivno vključiti tudi moške in dečke.

Inštitut za proučevanje enakosti spolov – IPES se je kampanji HeForShe priključil v sodelovanju s TS Media (programom Planet TV in portalom www.siol.net) v mesecu marcu.

Zbrali smo vsakdanje zgodbe mladih in starejših žensk, žensk z mesta in podeželja, tujk v Sloveniji in Slovenk. Žensk. Zbrane zgodbe bodo med 8. in 25. marcem na televizijskih zaslonih prebirali slovenski moški – pevci, igralci, voditelji, estradniki in drugi prepoznavni obrazi – ki se zavzemajo za enakost spolov v Sloveniji in se želijo vključiti v gibanje za pozitivno družbeno spremembo.

V kratkem si oglej vsakodnevno zgodbo na Planet TV, sledi nam na družbenih omrežjih in preveri našo spletno stran 8. marca!

Vsebinsko HeForShe poudarja pet področij, kjer lahko dosežemo največji napredek:

1. Izobraževanje
HeForShe posameznike ozavešča, da vse šale niso smešne in da se, ko pride do šal o spolni neenakosti, ni potrebno več smejati. Zavzema se za načelo, da je poučiti učitelja najboljši način za poučevanje o enakosti spolov.

2. Zdravje
HeForShe spodbuja posameznike, da javno razpravljajo o higieni ter spolnem zdravju.

3. Identiteta
HeForShe obsoja seksualizacijo žensk in diskriminacijo moških, ki ne morejo izraziti ranljivejših delov svoje osebnosti. Zavrača kulturo tistih podjetij, ki za prodajo svojih izdelkov uporabljajo stereotipe o moških in ženskah. Spodbuja tako moške kot ženske, da izrazijo to kar so in ne tistega, česar so priučeni. HeForShe poudarja pomembnost omogočanja enakih možnosti sodelovanja vsem tudi na delovnem mestu. Prav tako zahteva od delodajalcev, da se zavedajo vpliva identifikacijskih informacij (imen) pri najemanju.

4. Nasilje
HeForShe ljudi spodbuja k aktivni borbi proti nasilju.

5. Politika
HeForShe poudarja, da v odločevalskih organih države ni enake zastopanosti spolov. Hkrati je prav politika tista, ki ureja dostop do izobraževanja, zdravstva in sociale – zato je pomembno, da so med odločevalci zastopani vsi, hkrati pa je pomembno, da se vsem uporabnikom teh sistemov zagotavlja enak dostop.

Vizija gibanja HeForShe:
Poslanstvo HeForShe je doseči enakost spolov s spodbujanjem moških naj tudi oni postanejo nosilci spremembe – torej postaviti moške v središče aktivizma in dialoga, z namenom odpravljanja neenakosti in omejitev, s katerimi se ženske in deklice vsak dan srečujejo po vsem svetu, tudi v Sloveniji.

Kako bomo to dosegli?

Takšna vizija zahteva povsem nov, inovativen in vključujoč pristop, ki bo učinkovito mobiliziral prav vsakega posameznika. HeForShe s tem namenom uporablja splet, mobilno tehnologijo, pa tudi povsem tradicionalne pristope, da poudari moške glasove, ki se po vsem svetu, v vašem mestu, v vaši skupnosti zavzemajo za enakost med spoli.

HeForShe deluje na veliko različnih načinov – od umetnosti, delovanja v gospodarstvu, povezovanje s študenti (npr. v letu 2015 je kampanja pričela s projektom HeForShe Get Free University, ki je povezala študente v Franciji in Veliki Britaniji), kampusi, vpliva celo na vojsko (npr. avstralski vojaški kontingent na mirovni misiji Združenih narodov v Južnem Sudanu je sodeloval v kampanji z videoposnetki HeForShe).

Od leta 2014 je HeForShe prejel podporo tedanjega generalnega sekretarja Združenih narodov Ban Ki-Moona, predsednikov različnih držav, predsednikov vlad, generalnih direktorjev, svetovnih zvezd in povsem neznanih ljudi s celega sveta, ki so se k enakosti spolov zavezali tudi na videoposnetkih.


Kdo lahko sodeluje v HeForShe?

Ambasadorja gibanja sta ameriška igralka Emma Watson in novinar Wolf Blitzer. Oglej si govor Emme Watsom ob otvoritvi HeForShe gibanja 20. septembra 2014 na Generalni skupščini Združenih narodov. Oglej si video nagovora Generalne skupščine s strani HeForShe ambasadorke Emme Watson: Povezava >>

Sodelujete pa seveda tudi vi, študenti/-ke, meščani/-ke in vaščani/-ke, upokojenci/-ke, mladi in vsi, ki si prizadevate za spremembo.

HeForShe platforma si prizadeva, da lahko ljudje v okviru HeForShe kampanje organizirajo lokalne dogodke in je zato razvila orodja in vso pomoč pri pripravi le teh. Obiščite spletno stran in poglejte, kako lahko sodelujete.