RAZISKAVA O ENAKO(PRAVNO)STI SPOLOV NA EVROPSKEM POLITIČNEM PARKETU
SLOVENSKE ODLOČEVALKE IN ODLOČEVALCI NA VOLITVAH V EVROPSKI PARLAMENT 2019

 

Na Inštitutu za proučevanje enakosti spolov smo po opravljeni analizi volitev v državni zbor in izdani publikaciji Volitve 2018: Enakost spolov na slovenskem političnem parketu, pripravili raziskavo o nedavnih volitvah v Evropski parlament, skozi prizmo razumevanja, upoštevanja in zasledovanja načela enakosti spolov.

 

Iz uvodnika:

Volitve v Evropski parlament, ki so potekale konec letošnjega maja, so v raziskovalni skupini našega inštituta vzbujale veliko vprašanj in premislekov. Ne samo zaradi vsega, kar je razkrila, potrdila in pokazala raziskava o volitvah v naš nacionalni parlament, temveč tudi zaradi posebnega dojemanja, ki ga naša družba in velik del politike pripisujeta Evropski uniji in njenim, tako imenovanim, vrednotam. Ključno vprašanje, ki smo si ga ob tem zadali je, kako je Evropska unija, za Slovenijo in nas tako referenčni cilj in akter, ki je enakost (in ne enakopravnost) spolov utemeljil kot enega izmed svojih temeljnih ciljev, te vrednote prenesla na slovenske politike in političarke, ki so nas in naše interese želeli predstavljati v Evropskem parlamentu in zato kandidirali na volitvah? So tudi oni prepoznali pomen tega cilja? Kako in kje sovpadajo politični programi nacionalnih strank z njihovimi manifesti pripravljenimi za nastop na evropskih volitvah in kaj za našo politiko, družbo in prihodnost pomeni, da so mnoge politične stranke slovenske volivke in volivce nagovarjale s programi, ki so (v primerjavi s programi njihovih nadnacionalnih grupacij) okrnjeni pomena enakosti spolov za demokratično prihodnost Evropske unije.

 

Za pomoč pri nastanku raziskave in za strokovno znanje in prispevke, se želimo zahvaliti dr. Metki Mencin Čeplak, dr. Valeriji Korošec ter mag. Violeti Bulc.

Raziskava je brezplačno dostopna.

Naslov: Enako(pravno)st spolov na evropskem političnem parketu

Podnaslov: Volitve v Evropski parlament 2019 – slovenske odločevalke in odločevalci

Urednica: Ana Pavlič

Avtorji: Ana Pavlič, Kaja Primorac, Violeta Bulc, Valerija Korošec, Metka Mencin Čeplak

Avtorske pravice pridržane, po delih in v celoti: © Ana Pavlič, Kaja Primorac, Violeta Bulc, Valerija Korošec, Metka Mencin Čeplak

Izdaja: Prva izdaja

Založnik in kraj založbe: Inštitut za proučevanje enakosti spolov, Ljubljana

Leto izida: 2019