Raziskave

Raziskujemo enakost

R

Vzdušje v intimno-partnerskih odnosih in družinah v času karantene in negotovosti (2020)

Raziskava išče odgovore na vprašanja, vezana na duševno stanje, zakoreninjene spolno-specifične vzorce obnašanja in razumevanja lastne vloge v intimnopartnerskih odnosih ter pojavnost različnih oblik nasilja med prvim valom zajezitvenih ukrepov za preprečevanje širjenja okužb z virusom Covid-19. Odstira vpogled v stanje na področju enakosti spolov, ki je nastajalo že pred samo epidemijo, in služi kot opozorilo na vse (pre)večkrat spregledane mehanizme utrjevanja neenakega položaja žensk v naši družbi.

Raziskava o enako(pravno)sti spolov na evropskem političnem parketu (2019)

Raziskavo opredeljuje trodelnost analize, ki razkriva percepcije in razumevanje enako(pravno)sti spolov s strani nosilk in nosilcev kandidatnih list, primerjalno analizo političnih programov strank, ki jim nosilci in nosilke pripadajo ter analizo diskurza med volitvami in novo sestavo Evropske komisije. Raziskavo opredeljuje trodelnost analize, ki razkriva percepcije in razumevanje enako(pravno)sti spolov s strani nosilk in nosilcev kandidatnih list, primerjalno analizo političnih programov strank, ki jim nosilci in nosilke pripadajo ter analizo diskurza med volitvami in novo sestavo Evropske komisije. Svoje misli k raziskovani problematiki so med drugim prispevale tudi dr. Metka Mencin Čeplak, dr. Valerija Korošec in mag. Violeta Bulc.

Volitve 2018: raziskava o enakosti spolov v politiki

Kot prva tovrstna raziskava v Sloveniji, slednja sestoji iz analize prepričanj in percepcij o enakosti spolov s strani političnih strank, analize njihovih programov skozi prizmo enakosti spolov ter analize manifestacije slednjih skozi obnašanje predstavnikov in predstavnic tekom predvolilne kampanje na soočenjih. Dodana je tudi krajša analiza spremljanja medijev in njihovega poročanja v predvolilni kampanji o aspektih enakosti spolov. Svoje misli k raziskovani problematiki sta med drugim prispevali tudi dr. Milica Antić Gaber in dr. Mojca Pajnik.