Mednarodna konferenca – Fostering Caring Masculinities in Early Childhood Education and Primary Schools

V preteklem tednu (30. 11. 2022) se je naša programska direktorica Ana Pavlič, na povabilo Mirovnega inštituta udeležila mednarodne konference ob zaključku projekta Predšolska vzgoja in vloga moškosti (ECAROM), ki je potekala v Vilni (Litva).

Na konferenci so bili s strani vseh konzorcijskih partnerjev predstavljeni tako vsi rezultati projekta, kot tudi didaktični pripomočki, ki so bili razviti z namenom, da pri otrocih (posebno pa še pri fantih), spodbujajo percepcijo skrbstvenega dela kot spolno nevtralnega in družbeno pomembnega področja.

Projekt “Predšolska vzgoja in vloga moškosti” (ECaRoM) namreč izhaja iz pripoznanja, da je vzgojno izobraževalni sistem, zlasti tisti njegov del, ki se nanaša na najzgodnejše obdobje formiranja spolnih stereotipov, torej predšolska vzgoja, ključen po eni strani za reprodukcijo, po drugi strani pa tudi za zmanjševanje in preseganje spolnih stereotipov. Ena izmed glavnih projektnih aktivnosti tako sestoji ravno iz rahljanja tradicionalnih norm moškosti in razširjanja možnosti poklicnih izbir fantov tudi na feminizirane poklice na področju izobraževanja, zdravja in socialnega varstva z razvojem spolno občutljivih didaktičnih pripomočkov, gradiv in usposabljanj za pedagoško osebje.

V sklopu projekta so partnerji skozi analizo uradnih kurikulumov, nacionalnih projektov in raziskav ter z individualnimi in skupinskimi intervjuji s strokovnjaki_njami in pedagoškim osebjem raziskovali obstoječe in razvili nove pedagoške pristope, strategije in gradiva na tem področju. Tako so nastala posebna gradiva in orodja za delo z otroki (sestavljanka, spomin, pesmica, kratka zgodba, in mnoge druge zanimive in poučne vsebine), ter učni načrti in priročnik, ki so dostopni na spletni strani projekta: https://ecarom.eu/.

Partnerji projekta ECAROM, ki ga sofinancira Evropska unija so: Center of Women’s Studies and Policies (Bulgaria), Dissens – Institut für Bildung und Forschung e.V (Germany), Instituto degli Innocenti (Italy), Verein für Männer und Geschlechterthemen Steiermark (Austria), Center for Equality Advancement (Lithuania) in Mirovni inštitut.