Vzpostavljena je EMPATH spletna platforma

Z veseljem vam sporočamo, da smo v preteklih dneh, v sklopu projekta EMPATH, kjer se ukvarjamo z analiziranjem dojemanja in prisotnosti elementov toksične moškosti med srednješolsko populacijo ter med univerzitetnimi in srednješolskimi pedagoškimi delavci in delavkami, uspešno vzpostavili interaktivno spletno platformo.

Na spletni platformi, ki je dostopna v slovenskem in angleškem jeziku, so na voljo številne vsebine, s katerimi nameravamo: 

  • prispevati k ozaveščanju srednješolcev in srednješolk o spolnih stereotipih in tradicionalnih spolnih vlogah;
  • jih opolnomočiti za preseganje toksičnih vedenjskih vzorcev moškosti, ki imajo negativne posledice za moške same in za vse tiste, ki z njimi vstopajo v odnose;
  • senzibilizirati srednješolske in visokošolske pedagoške delavce in delavke za prepoznavanje ter delovanje proti spolnim stereotipom;
  • opolnomočiti srednješolske in visokošolske pedagoške delavce in delavke z znanjem in orodji za obravnavo vedenjskih vzorcev, ki spodbujajo neenakost spolov.

Tveganje, vodenje in spol

Analiza stanja, ki so jo razkrile izvedene fokusne skupine in analiza anonimnega vprašalnika, je med drugim pokazala: v nasprotju s srednješolskimi učitelji_icami in zlasti univerzitetnimi učitelji_icami večina dijakov meni, da so moški po naravi boljši vodje kot ženske (71 %), da so bolj nagnjeni k tveganju kot ženske (71 %), da je tekmovalnost bolj v naravi moških kot žensk (65,4 %) in da je zmaga bolj pomembna za moške kot za ženske (52 %).

Tekmovalnost, dominantnost in spol

Posamezni dijaki še vedno verjamejo, da tradicionalne spolne vloge narekuje narava, da so moški superiorni, tekmovalni in dominantni v javnih in zasebnih odnosih; menijo tudi, da bi morali biti moški privzeto plačani več. Plačano delo je zaznano kot domena moških, neplačano gospodinjsko delo pa kot domena žensk. Tradicionalno delitev vlog med spoloma reproducirajo tudi ženske. Tudi učitelji_ice, ki so kritični do tradicionalnih vlog spolov, priznavajo, da bi se, npr. tudi ženske počutile neprijetno, če bi njihovi možje zaslužili manj. 

Na platformi je dostopna podrobna predstavitev elementov toksične moškosti in družbenih norm, ki so škodljivi za fante, moške in družbo kot celoto: zatiranje čustev, sprejemljivost agresije in dominantnosti, objektivizacija žensk, homofobija in transfobija. Na strani so ob tem na voljo tudi poglobljene razlage škodljivosti tovrstnih vzorcev in razlaga koncepta skrbnih moškosti. 

Poleg tega je, po opravljenih projektnih aktivnostih z dijaki_injami, ki so razkrile, da je iskanje pomoči ob duševnih stiskah in področje medvrstniškega nasilja še vedno močno spolno pogojeno, na voljo veliko uporabnih informacij in virov pomoči ob zaznavi ali doživljanju spolnega, spletnega in medvrstniškega ter ob doživljanju osebnih stisk

Platforma vsebuje tudi številne primere učnih ur, aktivnosti in delavnic, ki jih lahko učitelji in učiteljice v srednjih šolah izvajajo z namenom odprave škodljivih elementov moškosti in o načinih vključevanja skrbnih moškosti in pozitivnih posledicah slednjega: spolni stereotipi ter spolno pričakovana vedenja deklet in fantov, intimni medosebni odnosi in spolne vloge, nasilje na podlagi spola, spletno nasilje na podlagi spola in spolno nasilje, vzorci toksične moškosti v srednjih šolah.

Poseben razdelek na spletni strani pa je namenjen EMPATH ozaveščevalni kampanji, ki vam jo bomo podrobneje predstavili tudi v naslednjih tednih in mesecih. V sodelovanju s priznanimi slovenskimi gledališkimi igralci in igralkami, smo namreč posneli več video vsebin, s katerimi bomo med ciljnimi skupinami projekta in v javnosti skušali opolnomočiti mlade za sodelovanje v boju proti spolnim stereotipom, s posebnim poudarkom na prepoznavanju in preseganju elementov toksične moškosti.

“Sej je sama hotla, zakaj bi se drgač tko oblačla?”
“Njemu tut ni lahko, on mora skrivat svoja čustva, ker to od fantov pričakujemo.”

Partnerji projekta EMPATH: Ljudska univerza Celje, Inštitut za proučevanje enakosti spolov IPES, Univerza v Ljubljani, Pedagoški inštitut.

EMPATH sofinancira Evropska komisija v sklopu programa Citizens, Equality, Rights and Values(CERV 2021–2027).