Začetek projekta EMPATH na IPES

Na IPES smo veseli, da od novembra 2022 kot partnerji sodelujemo na projektu EMPATH (Empowering youth to engage in coMbating gender stereotyPes by Addressing Toxic masculinity patterns and beHaviour). Koordinator projekta je Ljudska univerza Celje, preostali partnerji pa so Univerza v Ljubljani (Fakulteta za družbene vede, Pedagoška fakulteta) ter Pedagoški inštitut.

Vzgojno-izobraževalni zavodi so pomemben prostor (re)produciranja neenakosti spolov, vendar so hkrati pomemben prostor razbijanja spolnih stereotipov, prenosa znanja ter vnosa vključujočih praks ter doseganja sprememb. V projektu se bomo še posebej osredotočili na en vidik škodljivih vzorcev vedenja, to je t. i. »toksična moškost«. Toksična moškost se nanaša na prevladujoče tradicionalne moške norme, pričakovanja od moških in nekatera moška vedenja, ki mnogokrat vodijo v predpisane vzorce obnašanja, ki rezultirajo v škodovanju družbi, ženskam (mizoginija, homofobija, spolno nasilje in nadlegovanje, agresija) in samim sebi. V družbi sicer lahko zasledimo, da je potrebno moškosti razumeti kot kompleksne in ne-statične, vendar se kljub temu še vedno soočamo z idejo hegemonske moškosti, ki je posledica patriarhalnih neravnovesij moči in spolnih neenakosti. Posameznik moškega spola se z vlogo dokazovanja in izkazovanja moči sreča že v zgodnji mladosti, kjer je prevzetje te moči razumljeno kot nekaj samoumevnega ter kot osnovni vidik moške identitete.

Na podlagi tega je ključen cilj našega projekta zmanjšati diskriminacijo na podlagi spola v vzgojno-izobraževalnem sistemu in uvesti perspektivo enakosti spolov v vse oblike izobraževalnih praks. Ciljne skupine projekta so dijaki_nje (15 – 19 let), (srednješolski in fakultetni) pedagoški_e delavci_ke ter bodoči_e pedagoški_e delavci_ke.

Preko projekta EMPATH želimo:

(a) prispevati k izboljšanem vedenju med dijaki_njami z odpravljanjem toksičnih vzorcev vedenja v zgodnji fazi;

(b) senzibilizirati (srednješolske in fakultetne) pedagoške delavce_ke za prepoznavanje in delovanje proti spolnim stereotipom ter opolnomočenje te ciljne skupine z znanjem in orodji (posebej oblikovanimi učnimi načrti) za obravnavo vedenjskih vzorcev, ki spodbujajo neenakost spolov;

(c) znatno izboljšati obstoječe znanje o spolnih stereotipih, pristranskosti glede spola in toksični moškosti v vzgojno-izobraževalnem okolju in procesu z ustvarjanjem EMPATH modula za bodoče pedagoške strokovnjake_inje;

(d) ozaveščanje ciljnih skupin in slovenske javnosti o spolnih stereotipih in toksični moškosti ter spodbujanje enakosti spolov v družbi.  

Našteto želimo doseči preko številnih zanimivih aktivnosti, ki nas čakajo tekom trajanja projekta. Ob začetku projekta bomo opravili pred test, katerega namen je ugotavljanje »stanja stvari« z anketnim vprašalnikom in fokusnimi skupinami med dijaki_njami ter srednješolskimi in fakultetnimi pedagoškimi delavci_kami. Pripravili bomo tudi EMPATH modul usposabljanja za srednješolske in fakultetne pedagoške delavce_ke ter EMPATH 30-urni modul za bodoče pedagoške delavce_ke. Dijaki_nje bodo lahko preko EMPATH spletne strani dostopali_e do izobraževalnega priročnika ter delovnega zvezka. Pomembni aktivnosti pa bosta tudi organizacija šestih regionalnih posvetov po vsej Sloveniji s ključnimi deležniki_cami na državni ravni ter 2-dnevna mednarodna EMPATH konferenca. Ob koncu projekta bomo opravili tudi post test z vsemi ciljnimi skupinami. Skozi celoten projekt pa bo potekala tudi medijska kampanja na področju spolnih stereotipov, spolnih vlog in pristranskosti glede spola.

Partnerji projekta smo se že spoznali na uvodnem KICK-OFF sestanku ter pripravili časovnico naših aktivnosti. Vsi skupaj se veselimo sodelovanja in novih izzivov!

Program projekta je CERV (Citizens, Equality, Rights and Values Programme). Projekt traja od 1. 11. 2022 do 30. 10. 2024, vrednost pa znaša 389,694.00 €.