IPES in Erasmus+

Z veseljem sporočamo, da je bil IPES uspešen pri dveh prijavah za sofinanciranje projektov na Razpisu E+ 2022, v okviru programa EU Erasmus+. V naslednjih dveh letih bomo tako na IPES koordinirali projekta MEDUSA in AWARE.

MEDUSA – Opolnomočenje mladih in mladinskih delavcev za prepoznavo in informirano odzivanje na spletno nasilje s preseganjem spolnih stereotipov

Razširjenost možnosti uporabe interneta v zadnjih desetletjih je, ob še povečani uporabi spletnih kanalov druženja in povezovanja med epidemijo Covid-19, rezultirala v vzpostaviti spleta kot javnega prostora v katerem so najmanj varne ženske. Na spletu se reproducirajo vzorci ohranjanja neenakosti med spoli in s tem (normaliziranja) nasilja nad ženskami tudi v vzporedni, virtualni resničnosti in, kar pomeni, da bo potrebno, v kolikor želimo problematiko nasloviti na primeren način in razmeroma pravočasno, nasilje na spletu obravnavati predvsem skozi prizmo spola, z velikim poudarkom na ozaveščanju in izobraževanju mladih, ki so največji uporabniki spleta. Projektne aktivnosti projekta MEDUSA bodo, skupaj z rezultati projekta, prispevale k izgradnji in implementaciji celostnega pristopa za preprečevanje in informirano ukrepanje glede spletnega nasilja in nadlegovanja na podlagi spola med mladimi.

Nosilec projekta: Inštitut za proučevanje enakosti spolov

Projektni partnerji: Mreža mladih Hrvatske, Mladinska mreža MaMa, CESIE

Trajanje projekta: 1. 4. 2023 – 31. 3. 2025

Več informacij o projektu: Project Card, Erasmus+ Project Results Platform

AWARE – Opolnomočenje mladih za prepoznavo in informirano odzivanje na različne oblike nasilja v intimno-partnerskih odnosih v katerih sodelujejo sami ali druge osebe

Projekt AWARE naslavlja nasilje v intimno-partnerskih odnosih med mladimi različnih spolnih usmerjenosti in stremi k ozaveščanju mladostnikov o pomenu, delovanju in preseganju spolnih stereotipov in spolnih vlog, ki jih mladostniki večkrat nevede uporabljajo kot orodje za racionaliziranje nasilnega obnašanja v tovrstnih odnosih. Projekt nadaljuje in dopolnjuje poslanstvo projekta I can choose to say no, v okviru katerega je bila vzpostavila interaktivna spletna platforma True2You, ki je namenjena ozaveščanju o pojavnosti in preprečevanju nasilja v intimno-partnerskih odnosih med mladimi.

Nosilec projekta: Inštitut za proučevanje enakosti spolov

Projektni partner: AVISENSA, Fundación Indera

Trajanje projekta: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2024

Več informacij o projektu: Project Card, Eramus+ Project Results Platform

Projekta MEDUSA in AWARE sofinancira Evropska unija. Za vsebino objave je odgovoren izključno njen avtor. Vsebina ne odraža stališč Evropske unije.