Na IPES iščemo nove prostovoljce in prostovoljke

Na IPES iščemo nove prostovoljce in prostovoljke, ki si želijo priti v konkreten stik s temami, ki jih zanimajo onkraj formalnih izobraževalnih smeri ter pridobiti izkušnje, ki so zelo podobne ali celo v določenih pogledih ekvivalentne delovnim. Krovna vizija IPES sloni na ideji prostovoljstva, saj se slednja kot taka navezuje na konkretno aktivacijo posameznikov, ki želijo s svojimi dejanji doprinesti k bolj učinkovitemu naslavljanju in reševanju družbenih izzivov.

Prostovoljska dejavnost na IPES ponuja:

  • različna usposabljanja, ki krepijo socialne in mehke veščine ter sposobnost kritičnega razmišljanja,
  • pridobivanje delovnih izkušenj skozi pomoč pri izvajanju različnih projektov in organizacijo dogodkov,
  • mreženje s predstavniki nevladnih organizacij in drugih institucij, s katerimi sodelujemo,
  • celovit vpogled v področje enakosti spolov v Sloveniji in onkraj nje.

Trenutno na IPES deluje že kar nekaj prostovoljcev, mladih, starejših, zaposlenih, vključenih v izobraževalni sistem, moških in žensk. Skupaj tvorijo dinamično in produktivno okolje, ki prispeva k delovanju organizacije, pridobivanju novih izkušenj ter izmenjavi mnenj.

Če se želiš vključiti v to raznoliko družbo in tudi ti pridobiti nove izkušnje nam piši na zala@ipes-si.org.