Platforma PROMETEJ

Na projektu PROMETEJ, ki stremi k izboljšanju ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem v zasebnem sektorju, smo vzpostavili istoimensko spletno platformo, ki je na voljo v slovenskem in angleškem jeziku.

Platforma PROMETEJ je namenjena tako zaposlenim kot vodjem v organizaciji (delodajalcem), ki si lahko z ozaveščevalnimi in izobraževalnimi vsebinami pomagajo pri razumevanju pomembnosti doseganja ravnovesja med delovnimi in zasebnimi obveznostmi. Na platformi so na voljo interaktivni kvizi, ukrepi za doseganje sprememb na tem področju, izobraževalni moduli ter napotki za nadaljno raziskovanje tematike. Vse vsebine na platformi so rezultat prej izvedenih projektnih aktivnosti s strani projektnega partnerstva.

Pridružite se nam pri spodbujanju vključujoče organizacijske kulture ter ozaveščanju o pomenu ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem ter enakosti spolov v podjetjih!

Projekt PROMETEJ financira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma 2014 – 2021, ki predstavlja prispevek Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi, ter pripadajoče slovenske udeležbe preko javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.

Za vsebino te spletne objave je odgovoren izključno Inštitut za proučevanje enakosti spolov in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa.

Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.