Pričakovanja na PROMETEJU

Na projektu PROMETEJ, katerega partner je tudi IPES, se v polnem teku izvajajo aktivnosti, ki so namenjene opolnomočenju zaposlenih žensk in moških z ukrepi in sredstvi za lajšanje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. Katere torej so te aktivnosti in ali bodo namenjene tudi širši javnosti?

IPES že več mesecev skupaj s partnerji razvija interaktivno spletno platformo PROMETEJ, ki bo zaposlenim ženskam in moškim kot tudi njihovim delodajalcem  ter delodajalkam omogočila celovit vpogled v področje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. Januarja smo na IPES že izvedli testiranje beta različice platforme v obliki fokusnih skupin, v okviru katerih so zaposleni iz različnih podjetij prispevali svoje ideje za vsebinske in vizualne izboljšave spletnega orodja. Glede na prejete komentarje je platforma trenutno v fazi zadnjih posodobitev, končna različica pa bo ciljnim skupinam omogočila uporabo konkretnih orodij za lajšanje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. Decembra je IPES pripravil tudi izobraževalne module za lajšanje poklicnega in zasebnega življenja, ki bodo prav tako dostopni na platformi. Platforma bo namenjena tako konzorcijskim partnerjem kot vsem drugim organizacijam/podjetjem, ki bodo želeli bližje spoznati ukrepe za naslavljanje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja.

Na projektu se trenutno razvija in implementira tudi mentorska shema, v okviru katere bodo podjetja, vključena v konzorcij partnerjev usposobila 35 mentorjev in mentoric, ki bodo drugim zaposlenim pomagali pri reševanju izzivov, povezanih z usklajevanjem poklicnega in zasebnega življenja. Za namene razumevanja koncepta mentorstva in lažje usposabljanje mentorjev ter mentoric IPES trenutno priprava Priročnik za učinkovito mentorstvo, ki bo pomagal pri razumevanju mentorskega procesa in ključnih korakih, ki so pomembni za njegov uspeh. 

Več o projektu PROMETEJ in ostalih projektih si lahko preberete tukaj.

Projekt PROMETEJ sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 497.867,05 evrov. Namen projekta je opolnomočenje zaposlenih žensk in moških s preizkušenimi ukrepi za lajšanje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja pri opravljanju dela na domu in dela na lokaciji, prilagojenimi za različne ravni delovnih mest v posameznih v konzorcij vključenih organizacijah.

Ta dokument je nastal s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino dokumenta je odgovoren izključno Inštitut za proučevanje enakosti spolov (IPES) in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.

Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP predstavljata prispevek Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi.