Spolno občutljiva integracija otrok priseljencev v vzgojno-izobraževalni proces

Inštitut za proučevanje enakosti spolov je v sklopu triletnega programa iLEGEND YI2022 Evropske unije in Sveta Evrope, ki ga izvaja Center sever-jug in s svojo vsebino naslavlja medkulturno izobraževanje preko globalnega učenja, mreženja in dialoga, uspešno prijavil projekt, ki naslavlja spolno občutljivo integracijo otrok priseljencev v vzgojno-izobraževalni proces. V nadaljevanju vam predstavljamo dve orodji, ki sta nastali tekom projekta in sta primarno namenjeni zaposlenim v vzgoji in izobraževanju, ki delajo tudi z otroci priseljencev.

Priročnik za zaposlene v vzgoji in izobraževanju: Spolno občutljiva integracija otrok priseljencev v vzgojno-izobraževalni proces

Namen priročnika za zaposlene v vzgoji in izobraževanju je opolnomočiti omenjeno skupino z informacijami o intersekcijski diskriminaciji, ki jo izkušajo otroci priseljencev pri vstopu v nov vzgojno-izobraževalni proces. Stereotipi o priseljencih v evropskih državah niso zgolj pogojeni z nacionalnostjo, raso in religijo, temveč tudi s spolom kot eno izmed osebnih okoliščin vsakega posameznika_ce. In ravno spol je tista osebna okoliščina, s katero se projekt ukvarja na način, da ta ob predpostavki priseljenstva postaja podlaga za intersekcijsko diskriminacijo. Tovrstni stereotipi niso zgolj prisotni na ravni posameznikov, temveč prehajajo v polje družbenih in državnih (pod)sistemov, zaradi česar postajajo institucionalnizirani in posledično inherentni del vzgojno-izobraževalnega procesa. Izhodišče projekta, v sklopu katerega je nastal priročnik, je ta, da imajo otroci priseljenci zaradi manka sistemske integracije, spolne neenakosti, škodljivih percepcij, stereotipov s strani sošolcev_k in učiteljev_ic ter t. i. ‘skritega kurikuluma’ oteženo, če (že) ne onemogočeno integracijo na vključujoč način. Pri tem velja poudariti, da eden izmed osrednjih ciljev projekta ni samo ta, da postanejo za izzive otrok priseljencev in intersekcijsko diskriminacijo kot tako senzibilizirani sošolci_ke ter učitelji_ce, temveč da pride do ustrezne senzibilizacije na ravni celotnega vzgojno-izobraževalnega procesa. Samo na ta način je lahko intersekcijska diskriminacija ustrezno naslovljena na način, da pride do zajezitve reprodukcije škodljivih (spolnih) stereotipov na vsakodnevni ravni.
Priročnik sestoji iz uvodnega nagovora in treh poglavij. V prvem poglavju je opredeljena intereskcijska diskriminacija in stereotipi, s katerimi se otroci priseljenci najpogosteje srečujejo. V drugem poglavju je kontekstualizirana spolno občutljiva integracija otrok priseljencev in prikriti kurikulum ter predstavljen zakonodajni okvir za vključevanje otrok priseljencev.  V tretjem delu so predstavljeni primeri dobrih praks, ki med drugim ponujajo primere šolskih ur in delavnic, s katerimi lahko učitelji_ce na vsakodnevni ravni vzgojno-izobraževalnega procesa preprečujejo reprodukcijo škodljivih stereotipov in naslovijo intersekcijsko diskriminacijo s ciljem lažje celostne integracije otrok priseljencev.

Za prenos priročnika kliknite spodaj na “prenos”:

Spletno predavanje: Razumevanje in preseganje stereotipov o otrocih priseljencev
Spletno predavanje izvajata mag. Ana Pavlič, programska direktorica Inštituta za proučevanje enakosti spolov (IPES) in dr. Marijanca Ajša Vižintin, znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije (ZRC SAZU). Predavanje je tako kot priročnik primarno namenjeno zaposlenim v vzgoji in izobraževanju, ki delajo z otroci priseljencev.
Predavanje sestoji iz dveh delov. V prvem delu mag. Ana Pavlič naslovi stereotipe, s katerimi se soočajo otroci priseljencev in poglobljeno dekonstruira spolne stereotipe, ki še dodatno otežujejo integracijo otrok priseljencev v vzgojno-izobraževalni proces. V tem delu je predstavljeno tudi interaktivno spletno orodje STELLA, ki je namenjeno učiteljem, otrokom in staršem, ki jim orodje lahko koristi pri prepoznavanju in preseganju spolnih stereotipov. Spletno orodje je brezplačno in vsebuje tudi zanimive in poučne vsebine za učitelje za pripravo bolj vključujočih učnih ur. V drugem delu dr. Marijanca Ajša Vižintin predstavi prednosti medkulturnega sodelovanja in izobraževanja ter predstavi več fizičnih kot spletnih orodij, ki ponujajo poglobljen vpogled v priložnosti, ki jih tako sodelovanje in izobraževanja prinaša. V tem delu je obrazložen medkulturni model, ki zajema vse aspekte medkulturnega povezovanja, ki vodi v boljšo integracijo tako otrok priseljencev kot priseljencev nasploh.

Za prenos PPT predstavitev kliknike spodaj na “prenos”:

Ta dokument je bil pripravljen s sredstvi skupnega projekta med Evropsko unijo in Svetom Evrope. Stališča, izražena v tem dokumentu, v nobenem primeru ne odražajo uradnega mnenja Evropske unije ali Sveta Evrope.

This document has been produced using funds of a Joint Project between the European Union and the Council of Europe. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union or the Council of Europe.